Kapcsolat

Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

GINOP-2.1.8-17-2018-02168

A Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 6 251 181 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez „KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén” című Felhívásra benyújtott „Innovatív technológia beszerzése a Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnál” című, GINOP-2.1.8-17-2018-02168 számú támogatási kérelem keretében.

A támogatás intenzitása: 50%.

A projekt fő indokoltsága: a beruházás hatására új technológiai eljárást vezetünk be, amely alapot teremt termékspektrumunk szélesítésére, működési hatékonyságunk növekszik, jövedelmezőségünk bővül, új és minőségileg jobb, megrendelőink számára magasabb minőség nyújtására leszünk képesek. A projekt hatására a gyártási tevékenységünk nő. A korábbi beruházásoknak köszönhetően mind a külföldi, mind a belföldi megrendelőink száma folyamatosan növekszik.

A projekt keretében új, innovatív technológia adaptálását valósítjuk meg:

Az 1 db gumihevederes szemcseszórógépre épülő technológia adaptálását követően már nem csak a jelenlegi technológiával megvalósuló szabadsugaras szemcseszórásra, hanem kabinos szemcseszórás végzésére is képesek leszünk, azaz olyan új technológiai eljárást vezetünk be, amellyel jelenleg a vállalkozásunk nem rendelkezik.

Az új kifejlesztésre kerülő technológiai eljárás révén öntött, kovácsolt vagy sajtolt alkatrészek felületének ömlesztett állapotban való tisztítására is lehetőség lesz. A különböző típusú alkatrészek feldolgozásának lehetősége utat nyit a vállalakozás termék spektrumának szélesítésére is.

Mindemellett az új technológia révén a fémfelületek tisztítása hatékonyabb és gyorsabb lesz, a fémfelületek tisztábbak, ezáltal magasabb minőségű munka végzését tudjuk vevőink, partnereink számára biztosítani.

A fentiek alapján a projekt hatására a fémfelület-kezelési tevékenységi kört bővítjük, a megmunkálásból adódó hibalehetőségeinek számát és arányát csökkentjük, ezáltal működésünk hatékonyabbá válik, megrendelőink megelégedettsége nő, a panaszok száma csökken, melynek hatására több szemcseszórási tevékenység ellátására leszünk képesek.

Összesen 1 db eszköz beszerzése valósult meg az alábbiak szerint:

 • 1 db GH‐0.3 típusú szemcse‐szórógép

A projekt tárgyát képező GH‐0.3 típusú szemcse‐szórógéppel öntött, kovácsolt vagy sajtolt alkatrészek felületének ömlesztett állapotban való tisztítására lesz lehetőség a projekt során adaptálásra kerülő technológiai eljárás révén.

A különböző típusú alkatrészek feldolgozásának lehetősége utat nyit a vállalakozás termék spektrumának szélesítésére is. Ehhez kapcsolódóan a technológiai eljárás termék típusonkénti adaptálása valósul meg, az egyes termékek specifikus paramétereire épülő technológiai visszacsatolások révén megvalósuló innovatív fejlesztés révén.

Az új technológiai eljárás használatával már nem csak szabadsugaras szemcseszórási tevékenység végzésére, hanem kabinos szemcseszórási technológia végzésére is képesek leszünk. Ezáltal a fémfelületek tisztítása hatékonyabb és gyorsabb lesz, a fémfelületek tisztábbak, ezáltal magasabb minőségű munka végzését tudjuk vevőink, partnereink számára biztosítani.

A berendezéssel elsősorban öntött, kovácsolt, sajtolt alkatrészek ömlesztett állapotban történő szemcseszórásos felülettisztítását tudjuk elvégezni. A berendezés egy darab ABR 380 típusú szórófejjel rendelkezik. A szórófej axiális gravitációs szóróanyag bevezetésű, mechanikus előgyorsítóval rendelkező 6 lapátos konstrukció, pontos szóróanyagsugár beállítási lehetőséggel. A szemcseszórandó alkatrészeket a géphez szállítandó hidraulikus töltő egységgel kell a gumihevederre helyezni. A gumiheveder forgásával a munkadarabok a gépházon belül egymáson legördülő mozgást végeznek miközben a szórófejekből kiszórt szemcse a teljes felületüket letisztítja. Az optimális felületi tisztaság érdekében a kiszórt szóróanyag mennyisége és a szórási időtartam fokozatmentesen állítható. A szórófejek opcionálisan szabályozható fordulatszámmal kerülnek felszerelésre. A szórófej fordulatszámának változtatásával a becsapódó szóróanyag szemcse sebességét lehet csökkenteni, vagy növelni.

A fenti technológiai elemek egyes termékkörhöz illeszkedő optimális beállításának kikísérletezése révén valósul meg a technológiai folyamat specifikus adaptálása.

A szóró tér aktív szemcsesugár zónába eső belső felülete nagy kopás állóságú mangánacél burkolattal rendelkezik. Szemcseszórás csak a kabin zárt ajtója mellett lehetséges, mely tökéletes szemcsekipattanás elleni védelmet nyújt. A szóróanyag zárt és folyamatos cirkulációját serleges elevátor, szóróanyag tisztító egység és adagoló biztosítja. A megtisztított alkatrészeket a szórás befejezése és az ajtó automatikus nyitása után a gumiheveder visszaforgatásával lehet a munkatérből kitárolni. A szemcseszórás során keletkező por elszívására és leválasztására 1500 m3/h teljesítményű patronos rendszerű porelszívó‐porleválasztó berendezés szolgál. A berendezés központi vezérlőszekrényről működtethető. Szerviz célokra kézi üzemmód, üzemszerű használatra automatikus üzemmód bekapcsolása lehetséges.

A vállalkozásunk tevékenysége iránt a kereslet folyamatosan növekszik. A megnövekedett igényeket az általunk használt gépekkel nem tudjuk kielégíteni. Az új, innovatív technológia adaptálása olyan lehetőséget biztosít vállalkozásunk számára, amellyel az autóipari kiszolgálás nagyobb mennyiségben is lehetővé válik. 2018. második felében vállalkozásunkat több olyan autóipari beszállító is megkereste, akik jelenleg nem tartoznak a partnereink, ügyfeleink körébe.

A projekt keretében új technológiai eljárást adaptálunk a tervezett innováció hatására a szemcseszórási tevékenységünk hatékonyabb lesz azáltal, hogy jobb minőségű terméket tudunk gyártani, mivel a szemcseszórási tevékenységünk gyorsabb és hatékonyabb lesz az új géppel. Az új technológia használatával a hozzánk érkező festett, korrodált fémanyagról a szennyeződések gyorsabban és pontosabban eltávolíthatóak, ezáltal a festés előtti fémfelület simább lesz, amelynek hatására magasabb minőségű fémfelület-kezelési, festési munkát tudunk elvégezni. Mivel az új technológia gyorsabban is dolgozik, mint a jelenleg használt, ezáltal egységnyi idő alatt több szemcseszórási tevékenységet tudunk ellátni, amellyel nemcsak technológiai innovációt, hanem kapacitásbővítést is megvalósítunk, ugyanis több vevő, partner kiszolgálására leszünk képesek, így a megnövekedett igényeket is ki tudjuk elégíteni, nem veszítünk el munkát.

A technológia adaptálásával a vállalkozás hatékonyabbá válik, mivel több vevő és partner kiszolgálására leszünk képesek egységnyi idő alatt. A tevékenységünk optimálisabb lesz, mert simább fémfelületeket tudunk produkálni az új géppel, ezáltal pontosabb és magasabb minőségű termékek előállítására leszünk képesek. A magasabb minőséget a tisztább fémfelületek biztosítják, hiszen a további festési munkákhoz jobb alapanyagot tudunk előkészíteni.

Összességében a projekt megvalósításának hatására bevételünk is növekszik, hiszen egységnyi idő alatt több és jobb minőségű termék előállítására leszünk képesek.

A projekt befejezési dátuma: 2019. március 18.

Letöltés PDF-ben


GINOP-6.1.6-17-2018-01033

A Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 19 569 604 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez "Munkahelyi képzések támogatása mikor-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára" című Felhívásra benyújtott "Munkavállalók képzése a Kék Kémiai Fémfelület- kezelő Kft-nél Sárospatakon című, GINOP-6.1.6-17-2018-01033 számú támogatási kérelem keretében.

A támogatás intenzitása: 100%.

A projekt megvalósításával a fő célunk, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekszik a vállalkozás versenyképessége, a dolgozók rugalmassága és a képzéselérési arány javul, és a munkavállalók tudása. A saját forrásainkat kiegészítve minden munkavállalónk képzésbe történő bekapcsolódását biztosítjuk, a képzést saját vállalkozásunkba történő befektetésnek tekintjük. A munkavállalókat ösztönözzük a tudásuk folyamatos fejlesztésére.

Fontosnak tartjuk a munkavállalóink képzettségi szintjének növelését, ezért mind belső, mind pedig külső képzések megvalósítását szorgalmazzuk. A külső képzések részvételét támogatjuk, ahhoz hozzájárulunk. Biztosítjuk munkavállalóink részére a továbbképzésben, képzésben való részvételhez szükséges időt, mely időtartamra pótszabadságot is biztosítunk részükre. Minden gazdasági év elején felmérjük a munkavállalóink képzési igényeit és segítjük a képzésen való részvételt számukra.

Vezetőink, tulajdonosaink számára kiemelten fontos a vállalkozás folyamatos fejlődése, partnereink, ügyfeleink, beszállítóink, megrendelőink megelégedettsége annak érdekében, hogy az árbevételünk növekedését és a vállalkozás növekedését folyamatosan fenn tudjuk tartani. Ennek érdekében fontos a hatékonyság növelése, amely nem csak infrastrukturális beruházásokkal biztosítható, hanem a munkavállalók képzettségi szintjének növelése is segíti azt.

A projekt eredményeként azt várjuk, hogy a vállalkozás hatékonyabban működjön, ezáltal az árbevétel növekedjen, a költségeink csökkenjenek, amely hatására a piaci pozíciónk megerősödik. A projekt megvalósításával vállaljuk a Felhívásban meghatározott kötelező vállalásokat (tanulóink számát fenntartjuk, a képzések anyagait, és eredményét közzétesszük a honlapunkon, és a projekt eredményét is fenntartjuk).

A fejlesztendő tevékenység: 2561 – Fémfelület kezelése. Stratégiai célunk a versenyképesség, és jövedelmezőség növelése, a piaci részesedés folyamatos növelése, szolgáltatásnyújtás körének bővítése, innovatív képességünk növelése. Fontosnak tartjuk, hogy a fejlesztéssel emelni tudjuk a minőségi munka színvonalát, ami megrendelőink és dolgozóink elégedettségét növeli. Minden képzésünk ezen tevékenységünkhöz kapcsolódóan valósul meg.

A projekt keretében az alábbi képzések valósultak meg a 7,5 hónapos megvalósítási időtartam alatt:

Képzés megnevezése Óraszám Résztvevők száma
Digitális alapkompetenciák fejlesztése a vállalatirányítási rendszerek részfeladatainak hatékony elvégzéséhez, távoktatással 165 órában 165 óra ebből kontaktórák száma: 30 óra 26 fő
IPAR 4.0 megoldások vállalatirányítási rendszerek alkalmazásához távoktatással 30 óra ebből kontaktórák száma: 5 óra 2 fő
Lean alapok 24 óra 1 fő

A projekt keretében megvalósítani kívánt képzések eredménye a piaci pozíciónk megerősítése, további piaci növekedésünk biztosítása, új vevőkör megszerzése, az éves értékesítési volumen további növelése, ennek érdekében meglévő belső vállalati folyamataink (vevői kapcsolattartás, adminisztráció, pénzügyszámvitel, számlázás, beszerzés és logisztika, munkafolyamatok szervezése) áteresztő képességének és hatékonyságának növelése. Összességében a projekt megvalósulásával vállalkozásunk működését optimalizálni tudjuk. Stratégiai célunk: a versenyképesség, és jövedelmezőség növelése, a piaci részesedés folyamatos növelése; cégünk folyamatos technológiai korszerűsítése, szolgáltatásnyújtás körének bővítése; innovatív képességünk növelése; a térségi munkaerőpiac feszültségeinek csökkentése. A hatékonyabb munkaszervezés és munkavégzés megvalósulásával a gyártási folyamatunkat optimalizálni tudjuk a megszerzett végzettségek hatására.

A projekt befejezési dátuma: 2020. május 15.


GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00583

Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság – GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00583

A Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 16 299 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást és 20 373 750 Ft összegű visszatérítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási rendszeréhez "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című Felhívásra benyújtott "Kombinált, integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Kék Kémiai Fémfelület-kezelő Kft-nél" című, GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00583 számú támogatási kérelem keretében.

A támogatás intenzitása: 40%.

A projekt célja vállalkozásunk piaci pozíciójának megerősítése, további piaci növekedésének biztosítása, az éves értékesítési volumen értékének és mennyiségének további növelése, új üzleti partnerek megszerzése, amelynek érdekében meglévő belső vállalati folyamataink (vevői kapcsolattartás, adminisztráció, számlázás, beszerzés és logisztika, munkafolyamatok szervezése, gyártási folyamat ellenőrzése) áteresztő képességének, hatékonyságának növelésére új kombinált, integrált vállalatirányítási rendszert vezetünk be. A belső gazdálkodási folyamataink hatékonyságának, az üzleti kapcsolataink minőségének javítása érdekében különböző, a legmodernebb informatikai megoldásokat megtestesítő új, helyben telepített és felhő alapú vállalatirányítási és egyéb üzleti modulokból álló rendszert tervezünk alkalmazni.

Mind a helyben telepített szoftverek, mind pedig a felhő alapú rendszer esetében 5-5 eszközre telepítjük a tervezett 7-7 modult. Összesen 14 db modul bevezetését tervezzük.

A helyben telepített szoftverek:

 1. Vállalati CRM, értékesítési terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Beszerzési logisztikai terület;
 5. Pénzügyi, számviteli terület;
 6. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 7. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás.

A felhő alapú, cloud rendszer:

 1. Kontrolling és döntéstámogatás;
 2. Táv- és csoportmunka támogatás;
 3. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház);
 4. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 5. Tudásmenedzsment specializált megoldás;
 6. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 7. Szolgáltatásmenedzsment.
A rendszerek bevezetését és az oktatást követően 16 hónap bérleti díj elszámolását tervezzük a felhő alapú rendszer használata során. A projekt keretében beszerzésre kerül 1 db szerver gép a helyben telepített szoftverekhez, 7 db mobil adatgyűjtő és 5 db router is.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.október 12.